25/2018

Odkiaľ sa berie imaginácia ?

článok prečítaný 1278 x

Autor: E. D. Uhrová

 

V príspevku sa zaoberáme otázkou vzniku predstáv – spomienkových aj fantazijných – z vývinového hľadiska. Diskutujeme o Freudovom predpoklade existencie halucinatórneho uspokojenia potrieb, Piagetovom koncepte vývinu, kde je z hľadiska našej témy dôležitým predovšetkým senzomotorické štádium, pričom jeho závery konfrontujeme aj s novšími výskumami v tejto oblasti. Pohľad dopĺňame Sternovou teóriou intersubjektívneho Self, ktorý stavia do centra procesy interakcie medzi dieťaťom a jeho prostredím. V závere formulujeme spojitosti medzi problematikou vzniku predstáv a ich využitím v psychoterapeutickej metóde katatýmne imaginatívnej psychoterapie (lit. 21).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Analýza teórií snívania

Prečítané: 3877x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23216x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1716x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 325x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie