27/2020

Odkiaľ sa berie imaginácia ?

článok prečítaný 2300 x

Autor: E. D. Uhrová

 

V príspevku sa zaoberáme otázkou vzniku predstáv – spomienkových aj fantazijných – z vývinového hľadiska. Diskutujeme o Freudovom predpoklade existencie halucinatórneho uspokojenia potrieb, Piagetovom koncepte vývinu, kde je z hľadiska našej témy dôležitým predovšetkým senzomotorické štádium, pričom jeho závery konfrontujeme aj s novšími výskumami v tejto oblasti. Pohľad dopĺňame Sternovou teóriou intersubjektívneho Self, ktorý stavia do centra procesy interakcie medzi dieťaťom a jeho prostredím. V závere formulujeme spojitosti medzi problematikou vzniku predstáv a ich využitím v psychoterapeutickej metóde katatýmne imaginatívnej psychoterapie (lit. 21).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie