27/2020

Konferencia "Schizofrénia so začiatkom v detstve"

článok prečítaný 2300 x

 Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie Psychiatrickej spoločnosti SLS si Vám dovoľuje oznámiť konanie celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou

 

Schizofrénia so začiatkom v detstve

Termín konania: 16. 5. 2008

Miesto konania: SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava

Hlavné témy: Farmakoterapia psychotických porúch a schizofrénie, psychoterapia, rehabilitácia a psychoedukácia v terapii schizofrénie, varia.

Akcia je určená pre pedopsychiatrov, psychiatrov, psychológov, pediatrov a iných odborníkov podieľajúcich sa na liečbe a rehabilitácii dieťaťa trpiaceho schizofréniou.

Bodové ohodnotenie bude realizované podľa smerníc SACCME

Odborné a organizačné zabezpečenie: Dr. Ján Šuba, Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava

Kontaktná adresy: Dr. Krčmárová, krcmarova petra@yahoo.com, Bc. Holanová, s_holanová@post.sk

Viac informácií na www.dfnsp.sk

Tešíme sa na Vašu účasť !

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie