27/2020

Čo drží terapeuta v práci s človekom, ktorý je medzi životom a smrťou?

článok prečítaný 2429 x

Autor: Petra Scheberová

V psychologickej, resp. psychoterapeutickej praxi sa stretávame aj s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v situácii „medzi životom a smrťou“. Jednými z najnáročnejších klientov sú takí, ktorí sami seba nejakým spôsobom poškodzujú, alebo je u nich zvýšené riziko suicídia. Psychoterapeutická práca s nimi je mnohokrát dlhodobá, náročná na hranice a odolnosť terapeuta. Terapeut v procese psychoterapie s takýmto klientom môže prežívať celé spektrum pocitov, pričom úspech terapie závisí od viacerých faktorov na strane terapeuta, okolia aj samého klienta. Cieľom práce je priblížiť možné zdroje opory a podpory terapeuta pri práci s klientom v ohrození života a tiež upozorniť na hranice terapeutových možností.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie