25/2018

Syndróm narušenej odmeny a jeho kognitívne a behaviorálne súvislosti

článok prečítaný 1068 x

Autor: Igor Smelý

 

Systém odmeny je funkčným systémom mozgu s dopaminergickou neurotransmisiou, ktorý je spojený s reguláciou príjemných a nepríjemných pocitov. Z evolučného hľadiska ide o fylogeneticky starý systém, ktorý slúži k regulácii príjemných a nepríjemných podnetov v úzkej náväznosti na iné systémy spriahnuté s psychosociálnymi a ekologickými podmienkami, v ktorých sa organizmus nachádza. Narušené fungovanie systému odmeny („reward deficiency syndrom“) pravdepodobne úzko súvisí so závislosťou na psychoaktívnych látkach a s niektorými impulzívnymi poruchami. Optimálne fungovanie systému odmeny môže zabrániť kognitívne-behaviorálnemu narušeniu.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie