27/2020

Podnety pre terapeutickú prácu s disociatívnymi klientmi z pohľadu psychotraumatológie

článok prečítaný 1901 x

Autor: Katarína Karaszová

Práca bola v skrátenej forme prednesená v rámci 12. dní dynamickej psychoterapie, ktoré sa konali 6.10.2010 v Senci. Cieľom práce je prispieť k zefektívneniu terapeutickej práce s disociatívnymi klientmi a inšpirovať terapeutov na Slovensku k novému spôsobu nazerania na týchto klientov. Ide tu o aplikáciu poznatkov psychotraumatológie a na riešenie zameraného prístupu (Solution focused brief therapy) inšpirovaných najmä seminármi H. Dellucci v terapeutickej praxi s disociatívnymi klientmi. Autorka vychádza z teórie štruktúrnej disociácie (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2006) a naznačuje, ako tento spôsob konceptualizácie prípadu ovplyvňuje terapeutickú prácu v rovine terapeutického cieľa, terapeutových postojov, terapeutického plánu a niektorých konkrétnych terapeutických intervencií. Dáva niekoľko podnetov, ako môže terapeut facilitovať kontakt navonok normálne fugujúcej časti osobnosti – ANP s emočnými časťami osobnosti – EP. Uvádza model H. Dellucci s 3 úrovňami kontaktu medzi ANP a EP: sociálna úroveň, úroveň emócií a úroveň traumy. Veríme, že využitie psychotraumatologického a na riešenie zameraného prístupu môže pomôcť, aby náročná terapeutická práca s disociatívnymi klientmi bola únosnejšia a obohacujúcejšia pre klientov aj pre terapeutov.

Kľúčové slová: disociácia, trauma, psychotraumatológia, na riešenie zameraná krátka terapia (SFBT), ANP, EP

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie