27/2020

Pacient so syndrómom závislosti od alkoholu a s atrofiou mozgu

článok prečítaný 5493 x

Autor: Aneta Bednářová, Ivan Dóci, René Hako, Jana Vančíková, Gabriela Šedivá

Východiská práce: Typickým nálezom pri dlhodobom konzume alkoholu je atrofizácia mozgu a mozočka. Ciele práce: Predkladáme kazuistiku 40-ročného muža so syndrómom závislosti od alkoholu. Priebeh ochorenia a CT nález sa následne porovnal s údajmi z odbornej literatúry. Diskusia: Mnohé práce pojednávajú o atrofii mozgu i mozočka u pacientov so syndrómom závislosti od alkoholu. Náš prípad koreluje s údajmi z vedeckých článkov venujúcich sa danej problematike. Závery: Výskum smeruje k receptorovým úrovniam, genotypom, skúma predispozície jedincov k alkoholizmu. Ukazuje sa, že nízka dostupnosť dopamínových D2 receptorov (DRD2) je spojená so zneužívaním alkoholu, kým vyššie hladiny DRD2 môžu chrániť pred alkoholizmom.

Kľúčové slová: alkoholizmus, delírium tremens, atrofia, CT scan.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (16)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie