27/2020

Komorbidita depresie a alkoholizmu – aktuálne názory na problematiku a kazuistika

článok prečítaný 2345 x

Autor: Gabriela Šedivá, Ivan Dóci

Cieľom práce je zosumarizovať aktuálne poznatky o komorbidite depresie a alkoholizmu, zahŕňajúce diagnózy alkoholovej závislosti a zneužívania alkoholu. Množstvo štúdií prezentuje prítomnosť depresívnych porúch, ako aj iných psychiatrických komorbidít pri alkoholizme. Dôležité je identifikovať súvislosť, t.j. či je depresia primárna, alebo sekundárna a na základe toho nájsť vhodnú terapiu. Zdá sa, že závislosti sú ochorenia s komplexnými príčinami, musíme tu zaradiť hereditu a interakciu génu/enviromentu, ďalšie štúdie sú potrebné na špecifikáciu vplyvu genetiky na účinnosť terapie.

Kľúčové slová: depresia, alkoholová závislosť, abúzus alkoholu, antidepresíva.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (9)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie