27/2020

Vplyv médií na psychiku detí: prehľad literatúry a prieskum

článok prečítaný 3283 x

Autor: Jana Vančíková, Gabriela Šedivá, Aneta Bednářová, Ivan Dóci, Iveta Strukanová

Autori spracovali prehľad literatúry na uvedenú tému a predkladajú časť výsledkov z prieskumu. Metodika: 84 žiakov 9. ročníka základnej školy v Košiciach odpovedalo na súbor otázok, z ktorých autori vybrali pre tento článok odpovede na päť otázok, relevantných k téme článku. Výsledky: každé dieťa vo veku 15 rokov na Slovensku má prístup k počítaču a využíva ho prevažne na zábavu a komunikáciu s ostatnými. Deti v tomto veku sa stretávajú na internete aj s negatívnymi javmi, ako sú agresivita, kyberšikanovanie. Rodičia nekontrolujú takmer polovicu detí v tom, čo robia na internete. Záver: vhodná by bola prevencia nežiaducich vplyvov internetu na deti.

Kľúčové slová: internet, závislosť od internetu, kyberšikanovanie, agresivita.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (14)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie