27/2020

Psychické riziká informačných a komunikačných technológií

článok prečítaný 2549 x

Autor: Silvia Lúčna

V článku opisujeme predovšetkým zo sociologického hľadiska vývoj ľudskej spoločnosti až k transformácii na „spoločnosť vedenia“, pre ktorú sú kľúčovým faktorom informácie. S tým súvisí rozvoj informačných a komunikačných technológií a fenomén multitaskingu tzv. prepínania pozornosti. Pre mladú generáciu je charakteristický hedonizmus, konzum, narcizmus a neochota znášať nepohodu a prekonávať prekážky. Jadro článku je venované rizikám, psychologickým zmenám, duševným poruchám a psychologicko-sociálnym dopadom na jednotlivca i spoločnosť, ktoré prináša nadmerné používanie ICT, internetu a sociálnych sietí. ICT vytvárajú tzv. hyperrealitu. Medzi tieto riziká patrí rozvoj závislostí na procesoch, zmeny v sociálnom fungovaní, „flaming“, poruchy učenia a komunikácie. Pokúšame sa vymenovať varovné príznaky. Prevencia je zatiaľ v začiatkoch, najdôležitejšiu úlohu má rodina a rodičovské vzory.

Kľúčové slová: vývoj spoločnosti, knowledge society, multitasking, hyperrealita, riziká ICT, závislosti na procesoch, varovné príznaky

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (9)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie