27/2020

Mentalizácia III: Mentalizačný fokus a základné mentalizačné intervencie

článok prečítaný 1201 x

Autor: Róbert Košťan, Marián Bernadič

V rámci psychoterapie existuje viacero spôsobov ako pomáhať ľuďom s narušenými interpersonálnymi vzťahmi. Jeden z novších prístupov predstavuje terapia založená na mentalizovaní. Mentalizovanie má významnú úlohu pri tvorbe a udržaní pevných a zdravých medziľudských vzťahov. Rozvoj neurozobrazovacích metód, pokroky v chápaní na poli vzťahovej väzby a vývinovej psychológie umožnili autorom terapie založenej na mentalizovaní vytvoriť koherentnú a podľa výsledkov aj efektívnu techniku. Terapia je zameraná a overená u pacientov s hraničnou poruchou osobnosti. Mentalizovanie je niečo, čo využívame každý deň. Zúčastňujeme sa na mentálnych stavoch u seba aj iných. Jej rozvíjaním či upevňovaním (ak správne aplikujeme) nemôžeme u pacientov nič pokaziť, dokonca ani keď mentalizovanie extrapolujeme na každodenný kontakt s ľuďmi, s ktorými prichádzame do kontaktu. Pretože mentalizovanie je vo veľkej miere práve to, čo nás robí ľuďmi. Práca je treťou a poslednou časťou špecializačnej práce, ktorej prvé dve časti boli uverejnené v predchádzajúcich číslach tohto časopisu.

Kľúčové slová: interpersonálne vzťahy, mentalizovanie, teoretické východiská mentalizovania, mentalizačné intervencie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie