27/2020

Tendencia k unáhleným záverom a perzekučné bludy

článok prečítaný 2280 x

Autor: Alexandra Straková, Ľubica Forgáčová, Michal Hajdúk

Bludy sú jedným z najčastejších a najvážnejších symptómov psychotických porúch. Súčasný psychopatologický výskum zdôrazňuje okrem iného aj rolu rôznych psychologických mechanizmov, ktoré stoja za vznikom a udržiavaním bludných presvedčení. V príspevku sa autori zameriavajú na kognitívne skreslenie, tendenciu k unáhleným záverom, ktoré sa ukazuje ako špecifický rizikový faktor súvisiaci s paranoidno – perzekučnými bludmi. Okrem opisu skreslenia sa v práci venujú aj úlohe prežívanej úzkosti a neurokognícii, ktoré predikujú intenzitu tohto skreslenia. Posledná časť príspevku sa venuje aktuálnym možnostiam terapie.

Kľúčové slová: unáhlené závery, paranoidno–perzekučné bludy, úzkosť, neurokognícia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie