27/2020

Rizikové používanie internetu a počítača u mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov

článok prečítaný 641 x

Autor: Alena Reznická, Ľuboslava Sejčová

Súhrn

V príspevku je obsiahnutá problematika používania počítača a internetu a ich vplyvy na dnešnú spoločnosť. Teoretická časť článku sa venuje charakteristike internetu, pozitívam a rizikám súvisiacich s internetom a tak-tiež aj kyberšikanovaním. V tejto časti sa zameriavame na problematiku závislosti od internetu a počítačov, ozrejmujeme v nej príčiny závislosti od internetu, diagnostiku a následky nadmerného používania internetu. Približujeme problematiku sociálnych sietí a taktiež sa v tejto časti venujeme špecifikám počítačových hier, ako sú prínosy a riziká spojené s ich používaním. Posledná časť je zameraná na proces prevencie, liečby a práce s klientom závislým od internetu a počítačov.

Vo výskumnej časti sme si za cieľ stanovili preskúmať problematiku používania internetu medzi študentmi stredných a vysokých škôl. Zisťovali sme, do akej miery sú dievčatá a chlapci ohrození nástrahami internetu. Analýza bola realizovaná pomocou dotazníka, ktorý bol obohatený o škálu internetovej závislosti (IAT) od Kimberly Youngovej a o kritériá patologického používania internetu (PIG) od Hansa D. Zimmerla.

Kľúčové slová: nelátkové závislosti, internet, počítačové hry, kyberšikanovanie, sociálne siete, sexuálne aktivity na internete, prevencia, liečba.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2892x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 316x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 310x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 392x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 394x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie