27/2020

Snový život a přirozený svět

článok prečítaný 1085 x

Autor: Jiří Ružička

Souhrn

Článek má uvést čtenáře do daseinsanalytického výkladu snů a ukázat, jak se o snění v daseinsanalýze teore-ticky přemýšlí a jak je možné snům porozumět, aniž bychom se musely opírat o cokoli jiného, než je sněný sen sám o sobě. Autor také nehovoří o jednotlivých snech, ale o snovém životě, který považuje za samostatný, sa-modaný a v řadě rysů od života bdělého odlišný způsob bytí. Má za to, že pobývání ve snech je bezprostřední setrvávání v přirozeném, kulturou nepředepsaném, otevřeném, autenticky zakoušeném snovém světě. Zdůraz-ňuje, že sny mají povětšinou mocně se prosazující událostní charakter. V textu jsou připomenuti zakladatelé moderního snového pojetí S. Freud i C. G. Jung a také gestaltista F. Perls. V krátké expozici srovnává DA přístup M. Bosse s psychoanalytickým a hlubinně analytickým. Základní rozdíl mezi jimi a fenomenologickým pojetím je podle autora třeba hledat ve výchozím chápání světa a skutečností v něm, což vždy další myšlenkové kroky předznamenává i tehdy, když si jich nejsme vědomi. Nezavrhuje přírodovědecký přístup, ale na DA výkladu snů demonstruje jeho limity. Na rozdíl od Bosse klade důraz na výklad prováděný ve snové expozici v bdění po celou dobu jejího trvání. Snový život podle něj není určen bděním, ale spíše řádem bezprostředního zjevování a autentičností naší otevřenosti světu, a to jak v bdění, tak ve snění. Ukazuje, že snová bezprostřednost jevení je typická. Cílené a prvoplánové vyvádění snu do bdění považuje za zavádějící, což vykazuje srovnáním obou metodologií. Uvádí původní, autorem koncipovanou daseinsanalytickou metodu rozhovoru O. Čálkem pojme-novanou jako vrozumívání. Je přiměřená snovému výkladu i daseinsanalytické psychoterapii samotné.

Klíčová slova: snový a bdělý život, fenomenologie, ontické a ontologické ve snových událostech, daseinsanalýza, metodologické problémy výkladu vedeného „ke snu“, „ze snu“ a „ve snu“, vrozumívání.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie