27/2020

Katarína Kozlíková, Michal Trnka: Úvod do spracovania a prezentovania dát v medicíne

článok prečítaný 1091 x

Autor: Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Medicína sa stále viac posúva z humanitných vied (čo udáva vzťah k pacientovi) do prírodovedných disciplín (stupeň poznania v definovaných prírodovedných odboroch). Poznávanie, vedecký výskum, testovanie a overovanie zistených skutočností, prenášanie overených poznatkov do teórie a klinickej praxe si vyžaduje postupy evidence based medicine, ktoré musia byť vyjadrené biomedicínskymi štatistickými postupmi a potvrdené overiteľnými experimentami a až potom využité v klinickej praxi. Na rozdiel od prírodovedných disciplín medicína prekračuje rámec teórie a využíva zistené poznatky pri liečbe pacientov. Tieto stupne sú nesmierne náročné na prípravu študentov medicíny, ktorí už na fakulte musia porozumieť podstatným vzťahom a zákonitostiam nielen medicíny, ale aj zákonitostiam spracovania a interpretácie biomedicínskych údajov zistených od zdravých aj chorých ľudí.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie