27/2020

Falošné self a pocity viny

článok prečítaný 3110 x

Autor: Boris Čech, A. Říhová

Predložená práca poukazuje na termíny pocitu viny, self a falošného self v psychoanalytickom prístupe rôznych autorov. Prináša rozbor kazuistického prípadu z pohľadu Winnicottovej a Kohutovej teórie vývoja self a zamýšľa sa nad psychodynamikou objavenia sa pocitov viny u narcistického typu osobnosti s falošným self.

Kľúčové slová: vina, self, falošné self, psychoanalýza

 

This article refers to the terms of guilt feelings, self and false self in the psychoanalytic approach of different authors. It provides an analysis of the casuistic case from the point of view of the Winnicott´s and Kohut´s theory of the development of personality. It considers the psychodynamics of experiencing feelings of guilt with a narcissistic personality type having a false self.

Key words: guilt, self, false self, psychoanalytic approach

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie