27/2020

Reorganizácia hlavných diagnostických skupín v klasifikácii DSM-5

článok prečítaný 2188 x

Autor: Ľubica Forgáčová

Súhrn

Klasifikácia DSM-5 priniesla viaceré zmeny. Jednou z nich je reorganizácia duševných porúch (metaštruktúra). Nová reorganizácia sa uskutočnila pomocou klastrovej analýzy na základe širokej škály externých validačných kritérií (šesť „kauzálnych“ rizikových a päť klinických faktorov). Jednotlivé duševné poruchy sa združili do piatich veľkých klastrov (diagnostických skupín): neurokognitívne poruchy, neurovývojové poruchy, psychózy, emočné (internalizujúce) poruchy a externalizujúce poruchy. Predkladaný príspevok poskytuje stručný opis dvojstupňovej metódy reorganizácie a krátku charakteristiku piatich veľkých diagnostických skupín.

Kľúčové slová: klasifikácia, DSM-5, duševné poruchy, metaštruktúra

 

Summary

DSM-5 classification introduced several changes, one of them is the reorganization of mental disorders (meta-structure). A new reorganization was done using cluster analysis on the basis of wide range of external validity criteria (six “causal” risk factors and five clinical factors). Individual mental disorders were grouped into five large clusters: neurocognitive disorders, neurodevelopmental disorders, psychosis, emotional disorders (internalizing) and externalizing disorders. The present paper provides a brief description of a two-stage method of reorganization and a short characteristics of five large diagnostic groups.

Key words: classification, DSM-5, mental disorders, meta-structure

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie