27/2020

DSM-5 – nevýznamné – významné diagnózy

článok prečítaný 3173 x

Autor: Ján Bernát

Súhrn

Článok sa venuje súhrnu dosiaľ publikovaných komentárov k DSM-5 so zameraním na jednu z problematických oblastí tejto klasifikácie – na niektoré novovytvorené diagnózy, ktoré „rozširujú okruh duševne chorých aj o tých, ktorým by s najväčšou pravdepodobnosťou bolo lepšie mimo role psychiatrického pacienta“, teda na diagnózy, ktoré sú podľa všetkého menej významné jednak z hľadiska klinickej závažnosti a jednak z hľadiska jednotlivých aspektov verejného zdravotníctva. Príspevok je abstraktovou úvahou o tom, ako tieto sa tieto „nevýznamné diagnózy“ dostali do DSM-5 a ako prispievajú k celkovému dojmu verejnosti z DSM-5, ktorej sa okrem iného vyčíta diagnostická nekonzistentnosť, problematická validita i reliabilita a aj neostrá hranica medzi medicínskou taxonómiou na základe (aspoň nejakých princípov) klasifikácie duševných porúch a kde sa začína poplatnosť klasifikácie spoločenskej objednávke. V súvislosti s problémami súčasného smerovania klasifikačných systémov je aj (okrajovo) úvahou o postavení psychiatrie v medicíne i celkovo v spoločnosti.

Kľúčové slová: DSM-5 (diagnostický a štatistický manuál 5 vydanie), RDoC NIMH, neuroplasticita

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie