27/2020

Freudovo chápanie pudu smrti v čase jeho uvedenia

článok prečítaný 3535 x

Autor: Michal Patarák

Súhrn

Cieľom pudu smrti je návrat živého organizmu do pôvodného anorganického stavu. Pracuje ticho, pokiaľ sa neobracia navonok a neprejavuje sa ako agresívny alebo deštrukčný pud. Všetky pudy, ktoré sú prístupné skúsenosti, sú zliatinami pudov života a smrti. Existenciu pudu smrti postuloval Sigmund Freud v práci „Za princípom slasti“ roku 1920. Čo ho k tomu konkrétne viedlo a ako formulácia tohto pudu zmenila psychoanalytickú teóriu?

Kľúčové slová: Sigmund Freud, Za princípom slasti, pud smrti, sadizmus, primárny masochizmus

 

Summary

The death drive aims to return of a living organism to its previous inorganic state. It works quietly, unless it turns outward and manifests itself as aggressive or destructive drive. All drives that are accessible to experience are a blending of life and death drives. The existence of the death drive was first postulated by Sigmund Freud in „Beyond the Pleasure Principle“ published in 1920. What led him to formulate the death drive and how has it changed psychoanalytic theory?

Key words: Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, death drive, sadism, primary masochism

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (40)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie