27/2020

Pinelova nemocnica v Prahe

článok prečítaný 2064 x

Autor: Redakcia

Spolupráca medzi Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Prahe a Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku má tradíciu, založenú na vzájomnej úcte, rešpekte a priateľstve jej predstaviteľov. Impulz k pozvaniu zástupcov Pinelovej nemocnice na seminár v Prahe prišiel počas osláv 90. výročia jej založenia v októbri 2014, na ktorých prevzal prednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., z rúk riaditeľa pezinskej nemocnice MUDr. Pavla Černáka, PhD., Pamätnú plaketu za zásluhy o rozvoj psychiatrie na Slovensku. Jeho prednáška na tému Duševné zdravie a lekári na konferencii Psychiatria a spoločnosť, ktorá bola súčasťou osláv, výrazne prispela k vysokej úrovni podujatia. Pozvanie do Prahy na lekársky seminár 15. apríla 2015 bolo potvrdením záujmu českej strany o ďalšiu výmenu skúseností a pre pozvaných príležitosťou ponúknuť svoje práce na pôde, ktorá je symbolom českej vzdelanosti reprezentovanej menami ako Kuffner, Heveroch, Mysliveček (zakladateľská osobnosť slovenskej psychiatrie) a v povojnovom období Vondráček, Dobiáš, Mečíř, Zvolský...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie