27/2020

Subjektívna evaluácia a jej význam pri hodnotení efektu liečby

článok prečítaný 2094 x

Autor: Tatiana Čaplová, Dana Krajčovičová

V psychiatrii, ako aj v iných medicínskych odboroch, v súčasnosti narastá potreba vhodných inštrumentov pre subjektívne meranie psychologických a sociálnych aspektov zdravia. Sledovanie subjektívnej spokojnosti pacientov sa javí ako nevyhnutná súčasť terapeutickej starostlivosti o pacienta. Čoraz väčší dôraz sa kladie na subjektívne prežívanie choroby (poruchy), subjektívne hodnotenie spokojnosti s liečbou a s prostredím, v ktorom sa táto realizuje, ako aj na subjektívnu spokojnosť s psychosociálnym fungovaním a s kvalitou života. Cieľom práce je poukázať na význam subjektívnych hodnotiacich inštrumentov (dotazníkov, škál) a na skúsenosti s nimi, ktoré sme dosiahli ich aplikovaním u pacientov denného stacionára Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a UNB v Bratislave.

Kľúčové slová: schizofrénia, subjektívne hodnotiace škály a dotazníky, subjektívne prežívanie choroby a jej liečby, subjektívne prežívanie kvality života.

 

Summary

In psychiatry, as well as in other fields of medicine, currently growing need for suitable instruments for measuring subjective psychological and social aspects of health. Monitoring subjective patient satisfaction seems to be a necessary part o a therapeutic patient care, an increasing emphasis on subjective experience of the disease (disorder), subjective satisfaction with treatment and with the environment in which this takejs place, as well as the subjective satisfaction with psychosocial functioning and quality life. The aim of this work is to highlight the importance of subjective evaluation instruments (questionnaires, scales) and the experience with them, we have achieved applying them to patients a day center Psychiatric Clinic of the Medical Fakulty of the Comenius University and Univerzity Hospital in Bratislava.

Key words: schizophrenia, a subjective assessment scales and questionnaires, subjective experience of the disease nad its treatment, subjective experience of quality of life.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Domáce násilie

Prečítané: 3401x Hodnotenie: 5.0

1

Editoriál

Prečítané: 1205x Hodnotenie: 5.0

1

K životnému jubileu profesora Jozefa Hašta

Prečítané: 1808x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie