27/2020

Význam sérotonínu v patogenéze depresie

článok prečítaný 2450 x

Autor: Ľ. Forgáčová

 

Úvahy o tom, že v patogenéze depresie má popri iných patogenetických činiteľoch významnú úlohu sérotonín, sa objavili už pred viac ako 50 rokmi a o niečo neskôr sa sformulovala hypotéza o tom, že mnohé duševné poruchy vrátane depresie vznikajú v dôsledku porušenej funkcie mozgového sérotonínergického systému. Z hľadiska nových možností psychiatrického výskumu a na základe kumulujúcich sa poznatkov z oblasti neurovied táto hypotéza ani v súčasnosti nestráca aktuálnosť a význam. Abnormality sérotonínergickej neurotransmisie sú lokalizované v presynaptickej aj postsynaptickej oblasti neurónu, zahŕňajú prekurzory sérotonínu, sérotonínové receptory, aj sérotonínové transportéry a poukazujú na zníženú funkciu tohto systému u jedincov s depresiou. V predkladanom príspevku uvedieme ich stručný prehľad a sústredíme sa hlavne na tie poznatky a údaje, ktoré sú významné z hľadiska zapojenia tohto neuronálneho systému do patogenézy depresie (tab. 1, lit. 52).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie