25/2018

ADELA - Adlerovská kratkodobá psychoterapia

článok prečítaný 2108 x

Autor: K. Ludrovská

 

Kazuistika je napísaná s cieľom priblížiť psychoterapeutický proces a prácu s kľúčovými princípmi, na ktorých krátkodobá adlerovská psychoterapia stavia svoj terapeutický efekt. Ilustruje plynulý sled jednotlivých fáz, ktorými sú postupne: ustanovenie terapeutického vzťahu, analýza životného štýlu, povzbudenie a klarifikácia, interpretácia, reorientácia (Stein a Edwards, 2003). Fáza posudzovania životného štýlu predstavuje v terapii kritický krok, jej predmetom je vypracovanie komplexnej analýzy osobnostnej dynamiky klientky. Koncept reflektuje jedinečnú kognitívnu schému, zjednocujúci systém spôsobov, akými rozmýšľa, cíti, koná, ako zvláda svoje konflikty, riadi svoje vzťahy, atď. Nosným sa stáva aj hľadanie účelu, porozumenie ideálnemu cieľu, ku ktorému smeruje v snahe obhájiť svoje miesto v komunite (sociálna začlenenosť) a v potrebe zmysluplne prispievať svetu, v ktorom žije (cit spolupatričnosti). V práci je využitá metóda raných spomienok, skvostných metafór života, ktoré sú obrazom subjektívnych apercepcií formujúcich životný príbeh. Autorka prezentuje nekomplikovaný prípad klientky s vyhýbavými črtami osobnosti a krátkou adaptačnou poruchou ktorý dovoľuje jednoduchý popis problematiky. Štúdia vznikla ako súčasť cvičnej terapie, prebehla pod supervíziou v rámci Výcvikového programu v adlerovskej psychoterapii a poradenstve.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie