25/2018

”Muž s hlavou v oblakoch“ – príklad dlhodobej individuálnej psychodynamickej psychoterapie pacienta s ranou poruchou osobnosti

článok prečítaný 1491 x

Autor: D. Mago

 

Prostredníctvom prípadovej štúdie ilustrujeme možnosť dlhodobej individuálnej psychodynamickej psychoterapie pacienta s tzv. ranou poruchou osobnosti. Raná alebo preoidipálna porucha osobnosti sa vyznačuje typickým deficitom ego-funkcií (napr. testovanie reality, úsudok, regulácia afektivity, atď.) a celkovou fragilitou osobnosti. U pacientov s ranými poruchami osobnosti dochádza vo vzťahoch k výraznej distorzii reality. Uvedení pacienti vykazujú deficitnú funkciu internalizácie, symbolizácie a vnútornej reprezentácie vzťahových osôb, resp. vzťahov. Prípadová štúdia prináša typickú schému psychodynamickej sychoterapeutickej práce počínajúc prvým interwiev, psychodynamickou diagnostikou (explanačnou formuláciou) a končiac termináciou terapie. Podáva obraz o spôsobe terapeutickej práce a o použitých technikách, ako je napr. oceňovanie pacienta, interpretácie, ale i práca so snom a denníkom. Súčasťou je i krátky výsek zo psychoterapeutického sedenia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie