27/2020

Metoda témy centrálneho vzťahového konfliku v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii

článok prečítaný 2100 x

Autor: K. Knížová

 

Jednou z metód používaných vo výskume procesu psychoterapie, ktorý sa zameriava na popis priebehu a faktorov vplývajúcich na zmenu a účinnosť psychoterapie, je metóda centrálneho vzťahového konfliktu (The Core Conflictual Relationship Theme – ďalej CCRT). Metóda CCRT pracuje v psychodynamickom koncepte a bola vyvinutá na stanovenie vzorcov vzťahovania sa k druhým, internalizovaných vzťahových schém a schém ústredných vzťahových konfliktov. Je založená na analýze vzťahových epizód získaných z narácii klienta v psychoterapeutickom sedení. Výskumy, v ktorých bola metóda CCRT použitá, štruktúrovane popisujú zmeny v centrálnom vzťahovom konflikte a v oblasti vzťahovania s k druhým, ku ktorým dochádza v počas psychoterapie. Využitie metódy CCRT vo výskume procesu psychoterapie pracujúcej s dennými snami umožní zachytiť nie len tému ústredného vzťahového konfliktu, jej premeny v priebehu terapie a špecifiká typické pre jednotlivé klinické skupiny pacientov, ale aj tie aspekty vzťahovania sa k druhým, ktoré sú vďaka prevládajúcemu primárne procesovému módu spracovania počas denného sna, nepostihnuteľné vo verbálnom sedení.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie