27/2020

Metódy psychoterapie a ich uplatnenie v liečbe obezity

článok prečítaný 2089 x

Autor: Ľ. Sejčová

 

Príspevok je zameraný na využitie psychoterapie v liečbe obezity, ktorá je založená najmä na neurotickom a psychogénnom základe. Predstavuje istú možnosť ovplyvnenia nadváhy cestou uvoľnenia tenzie, odstránenia zvýšenej úzkostnosti, neurotických porúch a chybných vzorcov správania a myslenia, ktoré majú vzťah k nadmernému prejedaniu sa.

Obezita si zaslúži pozornosť psychologickej a psychiatrickej obce aj v zmysle liečenia. Autorka upozorňuje na sociokultúrne vplyvy, ktoré modifikujú sebapercepciu tela v smere vyžadovania čoraz štíhlejšej postavy, čo môže mať za následok poruchy príjmu potravy najmä u dospievajúcich. Je potrebné poskytnúť pomocnú ruku ľuďom zneurotizovaným svojím telom, naučiť ich vážiť si samých seba, prípadne odstraňovať psychogénne príčiny ich problému (obr. 1, lit. 15).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie