25/2018

Monitorovanie výsledkov psychiatrickej a psychoterapeutickej starostlivosti v zariadení bežnej klinickej praxe

článok prečítaný 1091 x

Autor: Matúš Bieščad, Jozef Hašto a kolektív

V článku sa zoberáme všeobecnými otázkami skúmania efektivity psychiatrickej a psychoterapeutickej starostlivosti, ako je výber vhodného nástroja merania, voľba kritérií individuálnej terapeutickej zmeny a zostavenie výskumného plánu. Monitorovanie výsledkov liečby ilustrujeme na konkrétnom príklade psychiatrickej kliniky. Výber tvorilo 135 pacientov s širokým spektrom psychiatrických diagnóz, u ktorých sme sledovali terapeutickú zmenu pomocou dotazníka CORE-OM v oblasti well-being, problémy/symptómy,  ungovanie a rizikové správanie. Priemerná dĺžka liečby bola 22 dní. Zmena vo všetkých oblastiach CORE-OM medzi začiatkom liečby a prepustením bola vysoko štatisticky signifikantná, miera efektu (Cohenovo d) pre celkové skóre dosiahla hodnotu 0,84. Z  acientov, ktorí začali liečbu v dysfunkčnom pásme, sa signifikantne zlepšilo alebo vyliečilo 55,3%. Tieto výsledky v článku diskutujeme a formulujeme niektoré závery pre monitorovanie výsledkov psychiatrickej a psychoterapeutickej liečby v klinických zariadeniach.

Kľúčové slová: výskum efektivity; psychiatrická a psychoterapeutická starostlivosť; dotazník CORE-OM

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Analýza teórií snívania

Prečítané: 3877x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23216x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1716x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 325x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie