27/2020

Význam svojpomocnej skupiny alebo klubu v liečbe alkoholizmu: hľadanie osobného kódu uzdravovania

článok prečítaný 2514 x

Autor: Martin Bútora

Príspevok pojednáva o potenciálnom význame svojpomocnej podpornej skupiny alebo klubu pri hľadaní vlastnej cesty uzdravovania z alkoholizmu. Všíma si prevládajúce ”sociálne definície“ alkoholu i sociokultúrnu determináciu rozšírenej konzumácie alkoholu na Slovensku, ktorá motivujú pacientov hľadať oporu v svojpomocnej skupine alebo klube. Opisuje niektoré postupy používané v rámci svojpomoci a ukazuje, ako skúsenosti nadobudnuté na pôde klubu pomáhajú ľuďom dozrievať a nachádzať” osobný kód“ uzdraveniu.

Autor sa opiera o verbálne prejavy terapeutov, pacientov a ich blízkych, o záznamy z vyše 700 stretnutí doliečovacích klubov a svojpomocných skupín, predovšetkým bratislavského A-klubu v rokoch 1977–1988, ako aj o vlastné skúsenosti terapeuta.

Kľúčové slová: Anonymní alkoholici, kluby abstinujúcich, liečba alkoholizmu, ”sociálna definícia“ alkoholu, sociokultúrna determinácia pitia alkoholu, solidarita a duchovný rozmer liečby, spotreba alkoholu, svojpomocné skupiny a ich význam v terapii alkoholizmu

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie