27/2020

Kvalita života – o čom to hovoríme?

článok prečítaný 2736 x

Autor: Linda Švehlíková, Anton Heretik, ml.

Kvalita života predstavuje koncept, ktorý v súčasnosti odráža záujem a starosť odborníkov pomáhajúcich profesií o dobre žitý život ich pacientov, či klientov v daných podmienkach v súčinnosti s ich duševnými poruchami, či obmedzeniami. Doterajšie skúmanie toho, čo sa podieľa na individuálnom prežívaní života ako kvalitného prinieslo mnoho zaujímavých poznatkov o rôznych aspektoch ľudského zažívania spokojnosti a pohody v živote.

Cieľom práce bolo poukázať na to, ako sa s konceptom kvality života môže zaobchádzať, ako ho i napriek chýbajúcej definícii možno uchopiť. Ukazuje sa pritom, že hlavne na subjektívnej rovine vnímania spokojnosti so životom sa podieľa komplex javov súvisiaci s mnohými individuálnymi psychologickými aspektmi, z ktorých niektoré uvádzame v predkladanej práci. Nazdávame sa, že zamyslenie sa nad nimi a ich reflektovanie povedie výskumníkov k narastajúcemu spresňovaniu uchopenia (merania) kvality života s následným spresnením pomáhajúcich intervencií. Taktiež sa domnievame, že poznanie rôznych fenoménov jedincovho zažívania spokojnosti či nespokojnosti s rozličnými oblasťami v jeho živote môže byť užitočné v bežnom či terapeutickom kontakte snažiacom sa ovplyvniť jeho trápenie, kvôli ktorému sa nakoniec pacient či klient do kontaktu s pomáhajúcimi odborníkmi dostal.

Kľúčové slová: kvalita života, subjektívna pohoda, spokojnosť

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (8)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie