27/2020

Profil pedofílie: Definícia, charakteristiky delikventov, recidíva, výsledky liečby a forenzné otázky

článok prečítaný 3759 x

Autor: S. Abíková, J. Geľanová, J. Marková

 

(R.C.W. Hall, R.C.W. Hall: A Profile of Pedophilia: Definiton, Characteristics of Offenders, Recidivism,
Treatment Outcomes and Forensic Issues; Focus, The Journal Of Lifelong Learning in Psychiatry,
Fall, 7, 2009, č. 4, s. 522–535)

Spracovali S. Abíková, J. Geľanová, J. Marková, UCM Trnava

Pedofília je komplexná, často kompulzívna psychosexuálna porucha s hlbokými dopadmi na zneužité dieťa, páchateľa aj komunitu. Dôležité pre lekárov je porozumieť rôznym typom pedofilov, profilom zneužitých detí a páchateľovej reakcii na liečenie a riziko opakovaných útokov. Kombinácia farmakologickej a behaviorálnej terapie spojená s legálnou supervíziou sa javí ako pomáhajúca pri redukcii rizika opakovaného útoku. Ale intervencie nemenia pedofilovú základnú sexuálnu orientáciu zameranú na deti. Pre lepšiu identifikáciu klinicky signifikantných rozdielov medzi odlišnými typmi pedofilov je potrebný ďalší výskum. Autori dúfajú, že tieto znalosti, budú mať za následok lepšiu liečbu, zlepšia rozvrhnutie liečebných a zákonných zdrojov a zredukujú počet zneužitých detí.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (15)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie