27/2020

Poznámky k psychopatológii a jej vzťahu k patofyziológii porúch pamäti

článok prečítaný 2699 x

Autor: J. Fleischer, M. Filo, Ľ. Izáková

 

V príspevku autori prezentujú názor, že poruchy pamäti sú vhodným príkladom pre výklad viacerých problémov psychopatológie a aj vzťahu ku patofyziológii. Poukazujú na to, že psychopatológia je potrebná pre vývoj mladších vied, fyziológie a patofyziológie. Na psychopatologickej úrovni diskutujú o význame pojmov znaky vyplývajúce z anamnestických údajov a z objektívneho pozorovania a produktom je všeobecný psychopatologický symptóm. Diskutujú aj o význame diferencovania pojmov všeobecný a špeciálny psychopatologický symptóm. Okrem iného poukazujú na zložitý vývoj pojmov anankazmy, obsesie a kompulzie, ku ktorým omnoho neskôr pribudol pojem ruminácia. Práve tento pojem by mohol mať vzťah k fyziologickým mechanizmom pamäti.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie