27/2020

Neuroekonómia – neuroveda v ekonómii

článok prečítaný 2912 x

Autor: R. Hrubý

 

Neuroekonómia je nový smer interdisciplinárneho výskumu. Zaoberá sa výskumom neurobiologických korelátov a mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri obchodnom a ekonomickom rozhodovaní, výbere, stratégii a plánovaní. V porovnaní s klasickými ekonomickými teóriami prináša neuroekonomický prístup zásadne nový pohľad - na proces výberu, rozhodovania a konečného správania nahliada ako na komplexný mechanizmus, ktorý je výsledkom interferencie mnohopočetných premenných. Zohľadňuje vplyv emočných, sociálnych, kognitívnych a ďalších faktorov na ekonomické správanie jedinca. Cieľom neuroekonomického výskumu je lepšie pochopenie princípov ekonomického rozhodovania a stratégie správania zákazníka - konzumenta v ekonomických procesoch prostredníctvom neurobiologických a psychologických pojmov, poznatkov a metód.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (8)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie