27/2020

Psychiatricko-onkologické priesečníky

článok prečítaný 2166 x

Autor: M. Patarak

 

Rakovina je stále chorobou nabitou neporozumením a hojnosťou mýtov. Na strane chorého, jeho rodiny, ale i lekára vyvoláva celý rad špecifických reakcií a obranných mechanizmov. Už vyše tri desaťročia sa uvažuje o vplyve psychosociálnych faktorov, ako sú stres, sociálna podpora alebo sociálny status na toto ochorenie.
Kým ovplyvnenie onkogenézy je diskutabilné, na priebeh rakoviny môžu mať pozoruhodný účinok. Z psychiatrického hľadiska je známa vysoká prevalencia úzkostných a depresívnych syndrómov u onkologických pacientov. Suicídium, eutanázia a priľahlé etické problémy sú vysoko špecifickým problémom v tejto oblasti.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (39)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie