27/2020

Utváranie materskej prenatálnej väzby vo vzťahu s depresiou a stresom počas tehotnosti

článok prečítaný 2194 x

Autor: M. Gomolčáková, I. Schusterová

 

Cieľom práce bolo poukázať na existenciu depresie už počas tehotnosti a potvrdiť negatívny vzťah medzi prenatálnou depresiou, resp. prenatálnym stresom, vyplývajúcimi aj z požiadaviek tehotnosti a materskou prenatálnou väzbou.Metodiky na meranie prenatálnej väzby z pohľadu matky (MAAS), prenatálnej depresie (EPDS) a prenatálneho stresu (PDQ) sme administrovali v našej výskumnej vzorke tehotných respondentiek (N=78), vo vekovom rozmedzí od 20–35 rokov, ktoré boli v čase testovania v rôznych časových obdobiach gravidity. Výsledky boli analyzované pomocou štatistického balíka SPSS. Na základe zozbieraných údajov výsledky poukázali ma možnú miernu až stredne silnú formu depresie u 37,2% respondentiek z našej výskumnej vzorky, pričom u 29,5% z nich hovoríme o možnej prítomnosti klinicky závažnej depresie. Výsledky ďalej potvrdzujú negatívnu súvislosť medzi prenatálnou depresiou a celkovou materskou prenatálnou väzbou. Zároveň sme zistili vzťah, ktorý hovorí o tom, že čím vyššia bude úroveň prenatálnej depresie ako aj stresu, tým nižšia bude kvalita materskej väzby. Potvrdenie týchto negatívnych súvislostí nás upozorňuje na väčšiu pozornosť, ktorú by sme mali venovať oblasti vývinu vzťahu medzi matkou a jej dieťaťom už od prenatálneho štádia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie