27/2020

Predstieravá (faktitívna) porucha – klinické aspekty

článok prečítaný 3698 x

Autor: Aneta Bednářová, Ivan Dóci, Slávka Dubinská, Gabriela Šedivá

Úvod: Predstieravá (faktitívna) porucha je zriedka diagnostikovanou psychickou poruchou. Typickým príznakom je predstieranie príznakov, ich agravácia, sebapoškodzovanie za účelom navodiť ochorenie, resp. jeho príznaky. Metodológia: Predkladáme kazuistiku mladej ženy s klinickým obrazom faktitívnej poruchy. Priebeh ochorenia porovnávame s údajmi z dostupnej literatúry. Diskusia a záver: Mnohé práce pojednávajú o predstieravej poruche, väčšina z nich rozoberá prípady z urgentnej medicíny. Nami opisovaná kazuistika je z prostredia diferenciálnej diagnostiky ochorenia s opakovanými vyšetreniami v pohotovostných službách. Pri predstieravej poruche nie je známy žiaden príčinný faktor. Predisponujúcim faktorom pre danú poruchu môže byť porucha osobnosti, zanedbávanie či zneužívanie v detstve, ako aj prolongované hospitalizácie v detstve pacientov. Najmä interpersonálne vzťahy môžu poukázať na mechanizmus, ktorý udržiava alebo zosilňuje takéto správanie sa jedinca.

Kľúčové slová: faktitívna porucha, simulácia, Münchhausenov syndróm, faktitívna porucha „by proxy“

 

Summary

Introduction: The Factitious Disorder is a rarely diagnosed psychic disease. The typical symptom is pretending of symptoms, their exaggeration, self-harming with the aim to cause the disease or the symptoms. Methodology: We are presenting a cause study of a clinical record of the factitious disorder of a young woman. Progress of the disease is compared with the data from published works. Discussion and conclusion: Many papers which deal with the factitious disorder analyze cases from emergency (urgent) departments. Our case study is on differential diagnostics of a disease repetitively examined in an emergency ambulance of a department of internal medicine. Causality of the factitious disorder is not yet known. The predisposing factor of the disorder could be a personality disorder, child neglect or child abuse as well as long childhood hospitalization of the patients. Mainly the interpersonal relations could indicate the reason which keeps or intensifies such a behavior of an individual.

Keywords: factitious disorder, malingering, Münchhausen syndrome, factitious disorder “by proxy”

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (10)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie