27/2020

Vedomostná úroveň a hodnotové postoje mladej generácie súvisiace s neželanou graviditou

článok prečítaný 2007 x

Autor: Kristína Krajčírovičová, Silvia Aziriová, Helena Bernadičová

V publikácii sme sa zamerali na konkrétny sociálny fenomén, ktorým je neželaná gravidita ako dôsledok neuváženého a rizikového správania. Neželaná gravidita so sebou prináša mnoho zložitých sociálnych situácií, ktoré stavajú nepripraveného mladého človeka pred mimoriadne závažnú voľbu týkajúcu sa budúcnosti nenarodeného dieťaťa. Predkladaný prieskum si v tomto smere kládol za cieľ predovšetkým vytýčiť vybrané okruhy problémov súvisiacich s neželanou graviditou, ktorým treba venovať v rámci sociálnej práce náležitú pozornosť, a tým do budúcna vytvárať priestor na hlbšiu analýzu nastolených otázok. Prieskum sa skladal z dvoch častí. Prvá časť sa zameriavala na overovanie konkrétnych vedomostí respondentov týkajúcich sa riešenia sociálnych situácií neželanej gravidity, možností, ktoré poskytuje súčasná legislatíva a nástrojov sociálnej pomoci a podpory zo strany štátu a neziskových organizácií. Druhá časť skúmala postoje a názory respondentov na vybrané spôsoby riešenia neželanej gravidity. Výsledky prieskumu naznačujú, že rozsah vedomostí o možnostiach riešenia problémov súvisiacich neželanou graviditou majú zásadný vplyv na rozhodovanie jednotlivca, respektíve rodiny v konkrétnej sociálnej situácii. Závery práce by sa mohli použiť na zlepšenie vzdelávacieho a výchovného procesu v rámci prevencie, čo vytvára priestor pre pôsobenie sociálnych pracovníkov pri práci s mladou generáciou.

Kľúčové slová: sociálna prevencia, neželaná gravidita, gravidita maloletých a mladistvých, sociálny problém

V publikácii sme sa zamerali na konkrétny sociálny fenomén, ktorým je neželaná gravidita ako dôsledok neuváženého a rizikového správania. Neželaná gravidita so sebou prináša mnoho zložitých sociálnych situácií, ktoré stavajú nepripraveného mladého človeka pred mimoriadne závažnú voľbu týkajúcu sa budúcnosti nenarodeného dieťaťa. Predkladaný prieskum si v tomto smere kládol za cieľ predovšetkým vytýčiť vybrané okruhy problémov súvisiacich s neželanou graviditou, ktorým treba venovať v rámci sociálnej práce náležitú pozornosť, a tým do budúcna vytvárať priestor na hlbšiu analýzu nastolených otázok. Prieskum sa skladal z dvoch častí. Prvá časť sa zameriavala na overovanie konkrétnych vedomostí respondentov týkajúcich sa riešenia sociálnych situácií neželanej gravidity, možností, ktoré poskytuje súčasná legislatíva a nástrojov sociálnej pomoci a podpory zo strany štátu a neziskových organizácií. Druhá časť skúmala postoje a názory respondentov na vybrané spôsoby riešenia neželanej gravidity. Výsledky prieskumu naznačujú, že rozsah vedomostí o možnostiach riešenia problémov súvisiacich neželanou graviditou majú zásadný vplyv na rozhodovanie jednotlivca, respektíve rodiny v konkrétnej sociálnej situácii. Závery práce by sa mohli použiť na zlepšenie vzdelávacieho a výchovného procesu v rámci prevencie, čo vytvára priestor pre pôsobenie sociálnych pracovníkov pri práci s mladou generáciou.

Kľúčové slová: sociálna prevencia, neželaná gravidita, gravidita maloletých a mladistvých, sociálny problém

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (15)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
Autor: Katarína
Zaújimavý článok
28.11.2013 19:54
Veľmi zaujímavá problematika, konečne k tejto téme existuje prieskumná práca. Nakoľko som zháňala materiály k danej problematike a naozaj ich nie je veľa, a často sú chaotické. Tento článok je priehľadný, jasný a s rozumiteľnými závermi. Vidieť, že autori sú znalí v problematike :)
[Odpovedať]
Autor: Valéria
hodnotenie
28.11.2013 20:36
Veľmi dobrá a prehľadná práca a hlavne niečo k tejto tematike. Je naozaj málo príspevkov, ktoré by sa zaoberali práve touto témou.
[Odpovedať]
Autor: Gabriela
Vedomostná úroveň a hodnotové postoje mladej generácie súvisiace s neželanou graviditou
9.12.2013 11:47
Veľmi sa mi Vaša práca páči, pekne spracovaná vizuálne, ale hlavne obsahovo, vždy aktuálna téma práva na život s reálnymi návrhmi na zlepšenie zlého stavu v spoločnosti.
[Odpovedať]
Autor: matej
Vedomostná úroveň v oblasti antikoncepcie
9.12.2013 11:58
Veľmi dobrý začiatok diskusie, ktorá môže výrazne zasiahnuť do myslenia našich mladých ľudí. Potrebujú impulzy, informácie, dôkazy. Gratuluje!!!
[Odpovedať]

Vyhľadávanie