27/2020

Farmakoterapia verzus psychoterapia bludových syndrómov

článok prečítaný 1746 x

Autor: Ľubica Forgáčová

Liečba antipsychotikami vedie k ústupu bludov, ktoré sa manifestujú pri akútnych psychotických poruchách. Bludy, ktoré sa organizujú do pevného systému a dlhodobo pretrvávajú, sú na farmakoterapiu rezistentné. V príspevku sa prezentuje možné vysvetlenie tejto skutočnosti a upozorňuje sa na užitočnosť psychologických intervencií v liečbe perzistujúcich bludových syndrómov.

Kľúčové slová: blud, bludový syndróm, modely bludov, kognitívno-behaviorálna terapia


Antipsychotic treatment leads to regression of delusions that are manifested in acute psychotic disorders. Delusions, which are organized into the system and persist long term they are resistant to drug therapy. The paper presents a possible explanation of this fact and indicates the usefulness of psychological interventions in the treatment of persistent delusional syndromes.

Key words: delusion, delusional syndrome, models delusions, cognitive behavioral treatment

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie