27/2020

K 25. výročiu založenia časopisu

článok prečítaný 1009 x

Autor: MUDr. Pavel Černák, PhD.

Milí čitatelia,

je to neuveriteľné, ale je to neodškriepiteľný fakt. Pred štvrťstoročím, v roku 1994, s húževnatosťou sebe vlastnou sa pustil prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., (do roku 1992 ria-diteľ vtedy Krajskej psychiatrickej liečebne Pezinok) do zá-pasu o vytvorenie odborného časopisu na platforme takpove-diac národnej. V spoločnosti v tom čase ešte silno rezonovala téma rozdelenia federácie na dve samostatné republiky.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie