27/2020

Spektrum disociatívnych porúch a ich psychodynamika

článok prečítaný 712 x

Autor: Boris Čech, Alexandra Říhová, Karol Zabák

Prezentovaná práca poukazuje na spoločnú rovinu pestrého spektra disociatívnych porúch – na ich psycho-génnu podmienenosť. Približuje prejavy a okolnosti vzniku konverznej slepoty, konverznej paraparézy, tzv. hysterickej psychózy a Ganserovho syndrómu u konkrétnych pacientov. Prináša pohľad do psychodynamiky v jednotlivých minikazuistikách, pohľad na diagnostiku poruchy či priebeh terapie. Podrobnejšie pripomína teóriu nie často sa vyskytujúceho Ganserovho syndrómu a okrajovo spomína i zriedkavú a regionálne špeci-fickú psychózu Windigo pokladanú za dissociatívnu poruchu.

Kľúčové slová: disocitívne poruchy, psychodynamika, konverzná slepota, konverzná paraperéza, tzv. hyste-rická psychóza, Ganserov syndróm.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2879x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 303x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 296x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 373x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 377x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie