27/2020

Charakteristiky snívania v kontexte copingových stratégií

článok prečítaný 764 x

Autor: Dušan Fábik

Štúdia skúmala vzťah medzi copingovými stratégiami a vybranými charakteristikami snívania. Jedná sa o tému, ktorá sa už objavila v niekoľkých zahraničných výskumoch, a ktorá má potenciál odhaľovať proces tvorby snu a emócií v ňom. Výskumný súbor tvorilo 45 respondentov s priemerným vekom 21 rokov. Ako metódy boli použité dotazníky Test Strategie zvládání stresu (SVF 78) od W. Jankeho a G. Erdmannovej a Snový záznamník od E. Hartmanna, ktorý si viedli probandi po dobu dvoch týždňov. Ako analytický nástroj bol použitý Pearsonov korelačný koeficient v programe SPSS 20. Výsledky práce preukázali signifikantný po-zitívny vzťah medzi copingovými stratégiami prehodnotenia a devalvácie viny a odklonu a intenzitou emócií v sne. Tieto závery sú v súlade s inými výskumami s rovnakou alebo podobnou metodikou.

Kľúčové slová: coping, snové emócie, intenzita snívania, kompenzácia a kontinuita snívania.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2880x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 303x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 296x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 373x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 377x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie