25/2018

Charakteristiky snívania v kontexte copingových stratégií

článok prečítaný 357 x

Autor: Dušan Fábik

Štúdia skúmala vzťah medzi copingovými stratégiami a vybranými charakteristikami snívania. Jedná sa o tému, ktorá sa už objavila v niekoľkých zahraničných výskumoch, a ktorá má potenciál odhaľovať proces tvorby snu a emócií v ňom. Výskumný súbor tvorilo 45 respondentov s priemerným vekom 21 rokov. Ako metódy boli použité dotazníky Test Strategie zvládání stresu (SVF 78) od W. Jankeho a G. Erdmannovej a Snový záznamník od E. Hartmanna, ktorý si viedli probandi po dobu dvoch týždňov. Ako analytický nástroj bol použitý Pearsonov korelačný koeficient v programe SPSS 20. Výsledky práce preukázali signifikantný po-zitívny vzťah medzi copingovými stratégiami prehodnotenia a devalvácie viny a odklonu a intenzitou emócií v sne. Tieto závery sú v súlade s inými výskumami s rovnakou alebo podobnou metodikou.

Kľúčové slová: coping, snové emócie, intenzita snívania, kompenzácia a kontinuita snívania.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Analýza teórií snívania

Prečítané: 3887x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23235x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1724x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 332x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie