27/2020

Výklad snov zameraný na emócie

článok prečítaný 1764 x

Autor: Dušan Fábik, Jana Fábiková

Súhrn

Príspevok sa zameriava na význam snových emócií pri interpretácii sna. Vychádza z princípov súčasných ve-deckých poznatkov v teórií snívania, ktoré považujú emócie v sne za pravé emócie snívajúceho, ktoré zostali v priebehu bdenia nevyjadrené, nespracované či potlačené. Príspevok dokladá, že spoznanie týchto emócií a emočnej dynamiky v sne je mimoriadne nápomocné pre interpretáciu sna. Predložené sú tri ukážky práce zo snom, ktoré ilustrujú, ako na základe snových emócií a emočnej dynamiky v sne spoznať tému sna a jeho vý-znam pre bdelý život. Pozitívnou stránkou prístupu je nízka direktivita pri výklade sna zo strany odborníka, malá časová náročnosť a často silný emočný vhľad zo strany klienta.

Kľúčové slová: výklad snov, spracovanie emócií, snové emócie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (13)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie