27/2020

Editoriál

článok prečítaný 1486 x

Autor: Pavel Černák

Milí čitatelia, časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika vychádza už 28. rok. Prvé číslo vyšlo v roku 1994, niektorí si možno pamätáte, v sýtozelenej obálke. Na svet ho priviedol profesor Jozef Pogády, do roku 1992 dlhoročný riaditeľ pezinskej psychiatrie. Uvedomoval si, že ak sa má slovenská psychiatria vyvíjať ako moderná disciplína, potrebujú psychiatri a ďalší pracovníci z oblasti duševného zdravia priestor pre publikovanie svojich klinických pozorovaní, štúdií a názorov. Druhým človekom, ktorý má zásluhu na zrode časopisu, bol profesor Marián Bernadič, v tom čase už s bohatými skúsenosťami v oblasti redigovania odbornej literatúry. Ako sa ukázalo, pre časopis bolo požehnaním, že práve on sa stal vedeckým redaktorom. Vydržal túto prácu robiť od prvého po posledné číslo, s neuveriteľným elánom, obetavo a nezištne. Nevedeli sme si predstaviť na tomto poste nikoho iného. Redakčná rada bola od začiatku formovaná tak, aby v nej boli zastúpené nielen významné akademické a klinické pracoviská, ale aj ľudia „z terénu“. Zrod časopisu bol vnímaný celkom oprávnene ako pezinská iniciatíva, zároveň deklaroval otvorené ruky k spolupráci so všetkými psychiatrickými pracoviskami, osobitne s Psychiatrickou klinikou LF UK v Bratislave. Po smrti profesora Pogádyho (2004) šéfredaktorské žezlo bolo pridelené do rúk riaditeľa nemocnice, autora týchto riadkov.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie