27/2020

Zdravé a aktívne starnutie

článok prečítaný 1076 x

Autor: Marián Bernadič

Skúsený autorský tím pod vedením prof. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD., sa už roky zaoberá popri najaktuálnejších environmentálnych otázok aj problematikou fyziologického starnutia. Nie je preto prekvapením, že citácie na práce tohto tímu nechýbajú ani v najnovšej Hygiene, ktorú predstavujeme na inom mieste. Výsledkom tohto snaženia je aj najnovšia knižná monografia: Tatiana Kimáková, Štefan Tóth, Ivan Uher: zdravé a aktívne starnutie účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku a vysokoškolských študentov (Univerzita P.J. Šafárika: Košice, 2021, 340 s.). Predložená knižná publikácia je komplexným pohľadom na proces ľudského starnutia. Autori spracovali a komentujú nielen základné ukazovatele a demografické charakteristiky z globálneho, európskeho a národného pohľadu, ale zaradili do publikácie aj výsledky vlastného výskumu zameraného na celkové zdravie, na vybrané rizikové faktory životného štýlu, na konzumáciu vybraných skupín potravín, ale aj fajčenie, alkohol, pohybovú aktivitu a stresovú záťaž. Sledovaný súbor seniorov tvorili účastníci vzdelávania na Univerzite tretieho veku UPJŠ v Košiciach, kontrolnú skupinu naopak vysokoškoláci z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Komplexná analýza sledovaných parametrov viedla autorov k vyjadreniu návrhov a odporúčaní pre zdravé starnutie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 1/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie