27/2020

Kvalita života po transplantácii srdca – psychosomatický aspekt

článok prečítaný 1697 x

Autor: P. Nôtová, I. Štefanková, J. Fabián

 

Kvalita života je multidimenzionálny pojem, ktorý rôzni autori chápu rôzne. Spočiatku stačili na vymedzenie tohto pojmu tri zložky – fyzická, psychická a sociálna. Neskôr k nim bola priradená funkčná kapacita, čiže schopnosti podmieňujúce nezávislú realizáciu bežných psychických a fyzických činností (1).
Podľa definície kvality života WHO z roku 1998 (2) kvalita života je individuálne vnímanie vlastnej životnej pozície v kontexte kulturálneho a hodnotového systému. Súvisí s osobnými cieľmi a očakávaniami. Koncept zahŕňa ...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie