27/2020

Psychoterapie, imaginace, neuropsychologie a intersubjektivita

článok prečítaný 1922 x

Autor: Jan Poněšický

Podmínkou psychoterapie je porozumění pacientovi, které se musí udát v prvé řadě na emocionální úrovni. Jde zvl. o porozumění tomu, k čemu nemá pacient přístup – a čemu se musí otevřít terapeut. Změna se musí udát nejprve u něj. Teprve takováto vztahová nabídka umožní pacientovi to dosud nežité či potlačované vnímat a uvést do interakce s terapeutem. Toto vzájemné vnímání svého protějšku a reagování na něj se děje na komplexní, často metaforické, imaginativní rovině, jež je a) daleko přesnější nežli např. testové vyšetření, b) odpovídá lidské autopoietické realitě, c) takováto vzájemná identifikace, výměna a komunikace je terapeuticky účinnější. V diskusi by mělo jít o to, jak včlenit KIP metodu do interakce s terapeutem v situaci ”zde a nyní“. Kromě toho se autor zabývá problematikou subjektivity a vědomé i nevědomé intersubjektivity ve vztahu k psychoterapii.

Klíčová slova: psychoterapie, terapeut, pacient, kongres KIP, imaginace, neuropsychologie, intersubjekti- vita

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie