27/2020

Nové klasifikácie DSM-5 a MKCH -11: pre a proti

článok prečítaný 3405 x

Autor: Peter Korcsog

DSM-5, dokument, ktorý ovplyvní klinickú prax a výskum na dlhé roky, je na svete a ďalšia významná klasifikácia MKCH-11 je v závere príprav pred uvedením do praxe. V súvislosti s obidvoma klasifikáciami je viac kritiky a hlasov „proti“, preto je dôležité zdôrazniť aj pozitívne zmeny, ktoré nastali v DSM-5 alebo sú pripravované v MKCH-11.

DSM-5 je zároveň diagnostická príručka aj učebnica, zdroj aktuálnych diagnostických, diferenciálne diagnostických a epidemiologických informácií, ale aj informácií o priebehu, prognóze, komorbiditách a kultúrou podmienených aspektoch psychických porúch. DSM-5 je odpoveďou na problémy a prekážky, ktoré kategoriálny prístup (nozologický, hľadanie prototypov, hoci aj pomocou objektívnych laboratórnych markerov) nedokázal preklenúť a zároveň aj výzvou, ktorá ukazuje cestu zdôrazňujúcu dimenzionálny prístup (viac reflektujúci a hodnotiaci klinickú realitu, ako hodnotenie kategoriálne). Aj preto ožili staré, už zabudnuté spory 70. rokov o hraniciach normy a patológie a o definícii psychických porúch. Nebolo by to na škodu, keby tieto spory neoživili aj škodlivé antipsychiatrické nálady podporené aj petíciami (Spence, 2012, Timimi, 2012). DSM-5 nepriniesla očakávanú zmenu paradigmy, ale staronovým prístupom, ktorý zachováva kontinuitu, presadila významné zmeny, ako nové zoskupovanie porúch detského aj dospelého veku, nové rozdelenie porúch akceptujúce výsledky výskumu a viazanosť na neuronálne okruhy, dimenzionálny prístup namiesto kategoriálneho, jednoduchšiu a prehľadnejšiu štruktúru (aj vďaka rušeniu multiaxiálneho systému). Obidve nové klasifikácie - DSM-5 aj pripravovaná MKCH-11 - chcú udržať kontinuitu a zároveň odzrkadliť aj nové poznatky, proklamujú otvorenosť pre pravidelné korekcie a vzájomnú harmonizáciu (proces konvergencie DSM a MKCH).

Kľúčové slová: klasifikácia v psychiatrii, multiaxiálny systém, diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, DSM-5, kategórie a dimenzie, kategoriálny a dimenzionálny prístup, harmonizácia klasifikácií

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (15)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie