27/2020

Vývoj maskulínnej rodovej identity a tabu homosexuality

článok prečítaný 2101 x

Autor: Michal Patarák

Podľa Judith Butler má rodová identifikácia melancholický charakter, nakoľko identifikácia s rodičom rovnakého pohlavia nastáva po jeho strate ako objektu lásky, čo je v podstate Freudom opísaný mechanizmus melanchólie. Rodiča rovnakého pohlavia musí dieťa stratiť ako objekt lásky pre to, čo Butler nazýva tabu homosexuality, ktoré časovo predchádza tabu incestu. Vyriešenie oidipovského komplexu podľa nej ovplyvňuje rodovú identifikáciu nielen cez tabu incestu, ale aj cez tabu homosexuality, takže heterosexualita by tak vlastne bola len kultúrne podmieneným fenoménom. Takýto chybný psychoanalytický konštrukt je zapríčinený svojvoľnou interpretáciou maskulínnych a feminínnych dispozícií, problému konštitučnej bisexuality a napokon aj samotného priebehu oidipovského komplexu, ktorý je ovplyvnený biologickými premennými omnoho viac, než by sa to na prvý pohľad z prác Sigmunda Freuda mohlo zdať.

Kľúčové slová: Sigmund Freud, Judith Butler, rodová identita, identifikácia, maskulinita, primárna bisexualita, oidipovský komplex, tabu homosexuality

 

Summary

Judith Butler believes gender identification is melancholic in nature, because identification with a same sex parent occurs after losing him or her as an object of love, which is basically the mechanism of melancholia Freud descibes. A child has to lose a parent of the same sex as an object of love because of what Butler calls the taboo against homosexuality, which takes precedence over the incest taboo. According to her, resolution of an Oedipus complex affects gender identification not just through the incest taboo, but also through the taboo against homosexuality. In such a case, heterosexuality would be a culturally based phenomenon. Such an erroneous psychoanalytical construct is caused by arbitrary interpretation of masculine and feminine dispositions, the problem of primary bisexuality, and ultimately the very course of the Oedipus complex, which is much more influenced by biological factors, than at first glance it might seem from the works of Sigmund Freud.

Key words: Sigmund Freud, Judith Butler, gender identity, identification, masculinity, primary bisexuality, Oedipus complex, taboo against homosexuality

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (14)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie