27/2020

Dynamika výcvikovej supervízie

článok prečítaný 960 x

Autor: Zita Michlerová

Súhrn

Autorka v práci zhrnula skúsenosti, úvahy a otázky o supervízii v rámci výcviku v dynamickej psychoterapii. Supervízia v základnom výcviku v psychoterapii má isté špecifiká a diferencie od supervízie „obvyklej“ psy-choterapeutickej praxe. Okolnosti organizácie supervízie, určenia jej hraníc, zameranie takejto supervízie, vý-ber supervízorov a iné okolnosti môžu prispievať ku kvalitnej príprave budúcich psychoterapeutov, ale môžu prinášať otázky, komplikácie prípadne aj nezdar v činnosti vzdelávacieho inštitútu, alebo frekventanta.

Kľúčové slová: supervízia, supervízor, frekventant, procesy v supervízii, individuálna a skupinová supervízia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie