27/2020

Možnosti a limity psychodynamického přístupu při práci s hospitalizovanými psychotickými pacienty

článok prečítaný 937 x

Autor: Petr Hřibňák

Souhrn

V příspěvku se zaměřuji na možnosti aplikace psychodynamického přístupu v běžné práci psychiatrického te-rapeutického týmu. Je zmíněno uspořádání oddělení a skladba pacientů na běžném doléčovacím psychiatric-kém oddělení. Je zdůrazněn význam týmové spolupráce, význam a obsah psychoterapie při komplexní léčbě pacientů s diagnózou psychotického onemocnění. Jsou popsány hlavní zásady a podmínky podpůrné psycho-dynamické terapie. Je zdůrazněno, jakou nezastupitelnou roli v komplexní léčbě psychotických pacientů má psychodynamická terapie a jak je v praxi konkrétně používána.

Klíčová slova: psychóza, psychoterapie, dynamická psychoterapie, aplikace psychoterapie v léčbě hospitalizo-vaných pacientů v podmínkách psychiatrické nemocnice.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie