27/2020

Psychodynamika – súčasť či jadro integratívnych prístupov v psychoterapii

článok prečítaný 852 x

Autor: Boris Čech, Alexandra Říhová

Ak nazrieme hlboko do histórie, zistíme, že už lekári v sta-rovekom Grécku sa správali v súlade s modernými psychote-rapeutickými princípmi. A psychoterapeutické intervencie sa využívali cielene tiež. Za prvého psychoterapeuta sa pova-žuje Erasistratos (320-250 pr.n.l.). Okrem toho, že sa mu pri-pisuje prvenstvo v rozlišovaní tepien a žíl, motorických a sen-zorických nervových vlákien, opísal srdcové chlopne a vyslo-vil hypotézu o závislosti inteligencie zvierat od počtu a zloži-tosti mozgových závitov, tiež rozpoznal a napísal, že citové konflikty môžu viesť k zádumčivosti, ktorú má význam liečiť riešením psychogénnej traumatizácie. Konkrétne šlo o vylie-čenie Antiochaz depresie vyvolanej nešťastnou láskou.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie