27/2020

Slovo na úvod...

článok prečítaný 1020 x

Autor: Pavol Černák

Tradícia Dní dynamickej psychoterapie siaha až do roku 1998, kedy Pinelova nemocnica Pezinok usporiadala v spo-lupráci so SPS prvú konferenciu na tému Psychodynamika duševných porúch. Psychodynamikou sme boli silno ovplyv-není a snažili sme sa ju uplatňovať v klinickej praxi aj v psy-choterapii. Roku 2000 bol založený Slovenský inštitút psy-chodynamickej/ hlbinnej psychoterapie (ďalej SIPP), ktorý vytváral zázemie psychoterapeutickému vzdelávaniu v inten-ciách bývalých federálnych výcvikov známych pod skratkou SUR (prvé písmená priezvisk troch významných postáv čs. psychoterapeutickej scény Skála, Urban, Rubeš).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie